Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plavé Vozokany - oficiálna stranka obceHľadať
 
 

Oznamy

Rozpočet obce

Návrh zmeny rozpočtu 2016

na stiahnutie tu
viac...


 

Návrh rozpočtu obce Plavé Vozokany na rok 2018


 

Záverečný účet Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016


 

Čerpanie rozpočtu za rok 2016


 

Výročná správa za rok 2015

Celé znenie je k dispozícii tu viac...


 

Rozpočet obce Plavé Vozokany na rok 2017


 

Schválený rozpočet obce na rok 2016

na stiahnutie tu
viac...


 

Záverečný účet Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015


 

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Na stiahnutie tu
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Oznámenie miesta uloženia písomností


 

Oznámenie o uložení písomností Rafaelová Dana

Adresát :
Rafaelová Dana
Plavé Vozokany 115
35 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný ú ...viac...


 

Oznam o uložení písomnosti


 

Oznámenie o uložení písomnosti Vlasta Kotlárová

Adresát :
Vlasta Kotlárová nar. 1964
Plavé Vozokany 115
35 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomností Norbert Kotlár

Adresát :
Norbert Kotlár nar. 1985
Plavé Vozokany 115
35 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku n ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Július Rafael

Adresát :
Ján Rafael
Plavé Vozokany 115
35 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný úrad ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Tomáš Kotlár

Adresát :
Tomáš Kotlár nar. 1987
Plavé Vozokany 115
35 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Ján Rafael

Adresát : Ján Rafael
Plavé Vozokany 115
35 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný úrad odde ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomností


 

Oznámenie o uložení písomnosti


 

Adresát :

Roland Kotlár nar. 1983

935 69 Plavé Vozokany

 

Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný úrad oddelenie Matriky a Evidencie obyvateľstva v úradných hodinách

viac...


 

Verejný rozhlas

Variete Karlson

Dňa 23.9. v piatok večer o 18:00 hod.   Variete Karlson Uvádza program  
aj pre toho najnáročnejšieho diváka, zábava, smiech, napät ...viac...


 

Školská jedáleň pri Materskej škole v Plavých Vozokanoch Vec : Oznámenie Školská jedáleň pri Materskej škole oznamuje všetkým stravníkom, že v uvedených dňoch sa nebude variť : 23.10 2017 a 24.10.2017 / pondelok, utorok / 30.10.2017 a 31.10.2017 / pondelok, utorok /


 

Návrh záverečného účtu obce Plavé Vozokany za rok 2016

Návrh zaverečného učtu obce za rok 2016.JPG


Na stiahnutie
viac...


 

Výzva a Upozornenia, pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov Vašej obce.

Vážená pani starostka / Vážený pán starosta, 

žiadame Vás o zverejnenie priloženej Výzvy a Upozornenia, pre majiteľov nehnuteľností vo ve ...viac...


 

Otváracie hodiny

logo pošta.jpg


Adresa:
Pošta Plavé Vozokany
č. 115
935 69 Plavé Vokany  
Ďalšie informácie
Telefón:036 / 772 71 20
E-m ...viac...


 

Nájomné zmluvy za hrobové miesta

Nájomné za hrobové miesta – CINTORÍNSKY POPLATOK
          Opakovane vyzývame tých občanov, ktorí majú na území obce hroby svojich zosnulých pr ...viac...


 

Oprava verejných komunikácií

Výtky na cestách


 
Obecný úrad  informuje občanov, že v priebehu budúceho týždňa začne Regionálna správa ciest Želiezovce v našej obci vykonávať opravu ...viac...


 

Detské postieľky predaj

IMG_20170208_091327.jpg

Predaj detských postieľok  
Obec Plavé Vozokany ponúka na predaj detské postielky - rozkladacie s úložným priestorom.
Rozmery: 120x60 ...viac...


 

Zverejnenie zámeru nájmu majetku Obce Plavé Vozokany

Zverejnenie zámeru nájmu majetku Obce Plavé Vozokany
 
 
            Obec Plavé Vozokany so sídlom Plavé Vozokany 115, 935 69 Pl ...viac...


 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky

pecat-rozvoja-obce-2016_podpis.png

 
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia  zameraného na  slovenské  obce a mestá. Za rok ...viac...


 

Vozokanský potok - čistenie

IMG_20170125_170019.jpg


 
             Práca sa vykonáva zamestnancami  a technikou firmy Povodie Hrona Levice. Ide o realizáciu prác pomerne veľkého rozsahu, ...viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

viac...


 

Ťahanie žúmp

žumpy

V piatok 23.9.2016 sa budú ťahať v obci žumpy.
Záujemcovia nech sa hlásia na tel. čisle 7720 160
alebo na Obecnom Úrade u pani Mgr. Turanske ...viac...


 

Upozornenia - nariadenia

Povinosti majiteľov psov - upozornenie

tulavy-pes-370x282.jpg

       Obecný úrad v spolupráci s Obvodným oddelením policajného zboru v Želiezovciach na základe vlastných pozorovaní a sťažností obyvateľov dôrazne ...viac...


 

Úradná tabuľa

Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Medvecké, lokalita Studený chotár


 

Zverejnenie počtu obyvateľov v obci

Podľa zákona SNR č.346/1990 Zb. zverejňujeme počet obyvateľov obce Plavé Vozokany ku dňu vyhlásenia nových volieb v obci, ktoré sa budú konať 14. októ ...viac...


 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY


 

Vyjadrenie Obce Plavé Vozokany k vydržaniu nehnuteľností - v zmysle § 63 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov


 

Verejné vyhlášky

Zverejnenie registra pôvodneho stavu


 

Verejná vyhláška OU-LV-PLO-2017/000361-052


 

Verejná vyhláška


 

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia


 

Vec : Odvolanie navrhovateľa Termálny svet, s.r.o.

Vec : Odvolanie navrhovateľa Termálny svet, s.r.o. Nám. Slobody 1016, Čadca, voči rozhodnutiu o zastavení územného konania č.j. 558/2015-Buch. zo dňa ...viac...


 

Výberové konania

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Obec Plavé Vozokany, 935 69 Plavé Vozokany 115  
       zastúpená RNDr. Kornéliou Sádovskou, starostkou obce Plavé Vozokany, v súlade s § 4 ...viac...


 

Exekúcie - dražby

Vyhláška o dražbe nehnuteľností EX 55/2008-20


 

Oznámenie o dražbe


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DDr.151/2016


 

Oznámenie o zastavení exekúcie


 

Oznámenie o zastavení exekúcie


 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe


 

Oznámenie o dobrovolnej dražbe


 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti


 

Predaj občan

Zverejnenie ponuky predaja poľnohospodárskeho pozemku


 

Predaj majetku obce

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Obce Plavé Vozokany parcela č. 466/12

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Obce Plavé Vozokany 
parcela č. 466/12
na stiahnutie tu
Zámer priameho predaja Parcel ...viac...


 

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou – kvartálne

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≤ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.10.2016 - 31.12.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≤ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.07.2016 - 30.09.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.1.2016 - 31.3.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016


 

Výzvy

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2018

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2018 Nitriansky sa ...viac...


 

Kontrolná činnosť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Plavé Vozokany na I. polrok 2018


 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Plavé vozokany


 

Pozemkový úrad - oznamenie

Pozemkový a lesný odbor rozhodnutie


 

Pozemkový a lesný odbor


 

- súhlas o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku v k.ú. Plavé Vozokany.


 

Rozhodnutie


 

Harmonogram odvozu separovaného odpadu 2017

Súbor na stiahnutie Separovanie.pdf (236.6 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka