Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plavé Vozokany - oficiálna stranka obceHľadať
 
 

Prenájom kultúrneho domu

 

20170614_164114.jpg

IMG_20170907_121932.jpg

 

Podmienky užívania prenajatých priestorov

  1. Priestory sú prenajímané na dobu určitú podľa platného VZN č. 8/2016  o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov a majetku obce Plavé Vozokany
  1. Poplatok je nutné uhradiť v plnej výške po skončení akcie po dohode so zamestnancom obce. Na základe objednávky bude vystavená faktúra, ktorú si nájomca preberie pri platení v pokladni obecného úradu . Poplatok je možné zaplatiť aj na obecný účet, ktorý je zverejnený na obecnej stránke.
  1. Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii včas pred začiatkom nájmu.  Nájomca je povinný opustiť prenajaté priestory podľa dohody po ukončení akcie. V prípade rozsiahlejších príprav priestorov musí objednávateľ náležitosti dohodnúť s prenajímateľom najneskôr týždeň pred začatím nájmu (podujatia), objednať priestory je možné aj skôr .
  1. Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral a majetok tiež. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi a škody na majetku uhradí vo výške podľa platného VZN č. 8/2016.
  1. V priestoroch Kultúrneho domu je prísne zakázané fajčiť. Na fajčenie je vyhradený priestor pred budovou pri hornom vchode do budovy, alebo z bočnej strany vedľa školskej jedálne, kde je na daný účel k dispozícii popolník. V prípade porušenia zákazu fajčenia nebude nájomcovi zo strany prenajímateľa umožnený ďalší prenájom priestorov.
  1. Pre účastníkov a organizátorov podujatia sú k dispozícii sociálne zariadenia.
  1. Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch.
  1. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť užívanie prenajatých nebytových priestorov a obecného majetku len na účel, na ktorý mu boli prenajaté.

 

 

dnes je: 19.3.2018

meniny má: Jozef

Prehliadka najkrajších častí slávneho Ríma

Prehliadka najkrajších častí slávneho Ríma: FORUM ROMANUM, Koloseum, LATERÁNSKA BAZILIKA, Fontána di Trevi, Santa Maria di Maggorie, Španielske schody, Vatikán, BAZILIKA SV. PETRA, Vatikánske múzeá.

Harmonogram odvozu separovaného odpadu 2017

Súbor na stiahnutie Separ 2018.pdf (76.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka