Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Archív

Voľby do orgánov samosprávy

Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho krajaVytlačiť
 

Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja


 
 

Voľby do zastupiteľstva NSK a predsedu NSK Vytlačiť
 

Voľby do zastupiteľstva NSK a predsedu NSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK pre volebný obvod Levice a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK.

Volebná komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa § 141 ods. 2 a § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

  • zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva podľa volebných obvodov,
  • zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu.

 

Obec uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov najneskôr 25 dní predo dňom konania volieb spôsobom v mieste obvyklým.

Kandidáti pre voľby do zastupiteľstva NSK volebný obvod Levice

Kandidáti pre voľbu predsedu NSK


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov SlovenskoVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča


I

Dátum a čas konania volieb


Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.


II

Právo voliť


Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
 zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
 výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.


III
Právo byť volený


Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017Vytlačiť
 

ikonka_vuc.pngObec Plavé Vozokany zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okresnej volebnej komisii pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

matrika@obecplavevozokany.sk


 
 

Zverejnenie počtu obyvateľov v obciVytlačiť
 

Podľa zákona SNR č.346/1990 Zb. zverejňujeme počet obyvateľov obce Plavé Vozokany ku dňu vyhlásenia nových volieb v obci, ktoré sa budú konať 14. októbra 2017.

V obci plavé Vozokany je ku dňu 21. 4.2017 je počet obyvateľov 808.


 
 

OZNÁMENIE o čase a mieste konania nových volieb do orgánov samosprávy obcí a poučenie Vytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.Vytlačiť
 


 
 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 


 
 

Zverejnenie počtu občanov v obci Plavé VozokanyVytlačiť
 

Počet obyvateľov obce Plavé Vozokany  =  779


 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a poslancov obce Plavé VozokanyVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o mieste a čase konania volieb pre obyvateľov obce s pobytom na adrese Plavé Vozokany 115Vytlačiť
 


 
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre nové voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch 14.októbra 2017 Vytlačiť
 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre nové voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v Plavých Vozokanoch

14.októbra 2017

Miestna volebná komisie v Plavých Vozokanoch podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb., o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre nové voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala  kandidáta:

1. Adriana Hindická,  46  r.,  účtovníčka,  nezávislá kandidátka

V Plavých Vozokanoch

Dátum: 24.8.2017

 

                                                                                   Martina Kurinová

                                                                                   predsedkyňa  MVK


 
 

Zverejnenie počtu občanov v obci Plavé VozokanyVytlačiť
 

Podľa zákona SR č. 346/1990 zb. zverejňujeme počet obyvateľov obce Plavé Vozokany, ku dňu vyhlásenia volieb obce. k 17. augustu 2018 je v obci 779 obyvateľov.  


 
 

Výsledky volieb do samosprávy obce 2017Vytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Plavých Vozokanoch oznamuje výsledky doplňujúcich volieb do zastupiteľstva obce v Plavých Vozokanoch konaných dňa 14.10.2017,

kde za poslankyňu obce Plavé Vozokany bola zvolená Adriana Hindická, s počtom platných hlasov 43.


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka