Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ohlásenie drobnej stavby

 

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to sú:

  • Prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.).
  • Podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice).
  • Za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5m, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.

Obec Plavé Vozokany, stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Potrebné doklady:

  • ohlásenie drobnej stavby (tlačivo ohlásenie drobnej stavby)
  • jednoduchý situačný výkres podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
  • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
  • ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti
  • ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby
  • jednoduchý technický opis stavby
  • rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy.


Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti
Poplatky: podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a Sadzobníka správnych poplatkov a to:

10 € fyzická osoba

30 € právnická osoba

80 € stavba elektronickej komunikačnej siete


 

Subory na stiahnutie pdf,odt,docx

prehlasenie_stavebneho_dozoru.docx(11.4 kB)prehlasenie_stavebneho_dozoru.docx
prehlasenie_stavebneho_dozoru.odt(15.4 kB)prehlasenie_stavebneho_dozoru.odt
prehlasenie_stavebneho_dozoru.pdf(198.2 kB)prehlasenie_stavebneho_dozoru.pdf
ohlasenie_drobnej_stavby-tlacivo.odt(19.6 kB)ohlasenie_drobnej_stavby-tlacivo.odt

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka