Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plavé Vozokany - oficiálna stranka obceHľadať
 
 

Oznamy

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
Miestna volebná komisia v Plavých Vozokanoch oznamuje výsledky volieb do orgánov
s ...viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti Július Rafael

Adresát :
Július Rafael nar.1983
Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na ...viac...


 

Predaj majetku obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Plavé Vozokany Časť: Priamy predaj majetku Obce Plavé Vozokany


 

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk obchodno – verejnej súťaže k predaju nadbytočného majetku Obce Plavé Vozokany


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Plavé Vozokany - parkovisko


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Plavé Vozokany č.84


 

Prenájom majetku obce

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Plavé Vozokany z dôvodu hodného osobitného zreteľa - telocvičňa


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Plavé Vozokany z dôvodu hodného osobitného zreteľa - športový areál

 
 
viac...


 

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Obce Plavé Vozokany - park Medvecké


 

Rozpočet obce

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE PLAVÉ VOZOKANY ZA ROK 2017


 

Záverečný účet obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017


 

Schválený rozpočet na rok 2018


 

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou – kvartálne

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≤ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.10.2016 - 31.12.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≤ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.07.2016 - 30.09.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.1.2016 - 31.3.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016


 

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavé Vozokany na roky 2017 – 2023

Erb Plavé Vozokany.jpg


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavé Vozokany
na roky 2017 – 2023
 
viac...


 

Kontrolná činnosť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Plavé Vozokany na I. polrok 2019


 

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Plavé vozokany


 

Pozemkový úrad - oznamenie

- súhlas o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku v k.ú. Plavé Vozokany.


 

Rozhodnutie OLT-LV-PLO-2017/000361-058


 

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

  • Štvrtok11-1graphic-icon
  • Piatok9-4graphic-icon
  • Sobota7-5graphic-icon

Voľby 2018

Aktuálny rozpis zberu separovaného odpadu, august až december 2018

Súbor na stiahnutie Rozpis separovaného zberu august až december 2018.pdf (209.5 kB)
webygroup
ÚvodÚvodná stránka