Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom kultúrneho domu

 

20170614_164114.jpg

IMG_20170907_121932.jpg

 

Podmienky užívania prenajatých priestorov

  1. Priestory sú prenajímané na dobu určitú podľa platného VZN č. 8/2016  o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov a majetku obce Plavé Vozokany
  1. Poplatok je nutné uhradiť v plnej výške po skončení akcie po dohode so zamestnancom obce. Na základe objednávky bude vystavená faktúra, ktorú si nájomca preberie pri platení v pokladni obecného úradu . Poplatok je možné zaplatiť aj na obecný účet, ktorý je zverejnený na obecnej stránke.
  1. Prenajímateľ zabezpečí priestory k dispozícii včas pred začiatkom nájmu.  Nájomca je povinný opustiť prenajaté priestory podľa dohody po ukončení akcie. V prípade rozsiahlejších príprav priestorov musí objednávateľ náležitosti dohodnúť s prenajímateľom najneskôr týždeň pred začatím nájmu (podujatia), objednať priestory je možné aj skôr .
  1. Nájomca vráti prenajímateľovi prenajaté priestory v stave, v akom ich prebral a majetok tiež. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené pri užívaní prenajatých priestorov nájomcom alebo osobami, ktoré majú vzťah k nájomcovi a zabezpečí ich odstránenie na svoje náklady. Vzniknuté škody bezodkladne po ich zistení oznámi prenajímateľovi a škody na majetku uhradí vo výške podľa platného VZN č. 8/2016.
  1. V priestoroch Kultúrneho domu je prísne zakázané fajčiť. Na fajčenie je vyhradený priestor pred budovou pri hornom vchode do budovy, alebo z bočnej strany vedľa školskej jedálne, kde je na daný účel k dispozícii popolník. V prípade porušenia zákazu fajčenia nebude nájomcovi zo strany prenajímateľa umožnený ďalší prenájom priestorov.
  1. Pre účastníkov a organizátorov podujatia sú k dispozícii sociálne zariadenia.
  1. Nájomca (organizátor podujatia) zabezpečí, aby sa návštevníci podujatí pohybovali len vo vyhradených priestoroch.
  1. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť užívanie prenajatých nebytových priestorov a obecného majetku len na účel, na ktorý mu boli prenajaté.

 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka