Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prihlásenie sa na prechodný pobyt

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov)
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potredné doklady:

Vlastník bytu (domu)

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Originál listu vlastníctva ( nie z internetu )

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Oznámenie o uzavretí manželstva
  • U dieťaťa rodný list, rozhodnutie o zverení do opatery

Nájomca bytu (domu)

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Nájomná zmluva (overené podpisy vlastníkov nehnuteľnosti + uvedená doba nájmu - maximálne 5 rokov)

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti:

  • Platný občiansky preukaz ( v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou )
  • Vlastníci s originálom listu vlastníctva ( nie z internetu )

​​​​​​​Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok.

Doba vybavenia - na počkanie

Poplatok   5,-€ za osobu


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka