Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát daní a poplatkov

Kancelária sa nachádza na prízemí obecného uradu

Zodpovedná pracovníčka

Referát daní a poplatkov

 • ako správca daní vedie evidenciu pozemkov a stavieb na území obce, ich vlastníkov,   spracúva podklady a rozhodnutia k vyrubovaniu daní, spracúva daňové priznania,     vypočítava daň z nehnuteľnosti a spracúva platobné výmery,
 • vykonáva  vyhľadávanie podkladov potrebných na správne a úplné zistenie dane, daňové konanie, daňovú kontrolu, evidovanie daní a preddavkov vrátane vrátenia  daňových preplatkov a daňových nedoplatkov, daňové exekučné konanie a ďalšie činnosti správcu dane,
 • kontroluje plnenie daňových povinností, miestnych poplatkov; v prípade neplnenia       daňových povinností vykonáva úkony na zabezpečenie ich plnenia,
 • overuje úplnosť evidencie a registrácie daňových subjektov, kontroluje termíny splátok a urguje nezaplatenie  dane z nehnuteľnosti,
 • vypracúva výkaz nedoplatkov pre evidenciu pohľadávok a ich vyrovnanie podľa zákona o správe daní a poplatkov,
 • prihlasuje pohľadávky v prípade vyhlásenia konkurzu a exekučných dražieb,
 • vyrubuje pokuty a sankčný úrok
 • spracúva a predkladá štatistické hlásenia v predmetnej oblasti a informatívne správy,
 • vykonáva potvrdzovanie tlačív na príspevok na bývanie,
 • zabezpečuje správu  a kontrolu miestnych daní v zmysle platných právnych predpisov
 • vedie evidenciu psov, preberá evidenčný list pre psy, vyrubuje daň za psa, kontroluje jej plnenie,
 • vykonáva register katastrálnych informácii a pravidelne zabezpečuje jeho aktualizáciu
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou obce.

 

Pracovný úväzok príslušného referenta = 0,3  úväzok


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka