Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát krízového riadenia, civilnej obrany, protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Kancelária sa nachádza na poschodí

Zodpovedný pracovník

Referát krízového riadenia, civilnej obrany, protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  1. Zabezpečuje úlohy civilnej ochrany (CO EU) v zmysle zákona číslo 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov v podmienkach EU.
  2. Plní úlohy na úseku civilnej ochrany, obrany, hospodárskej mobilizácie v obci, najmä rozpracúva úlohy a plní úlohy stanovené odborom krízového riadenia Okresného úradu v Leviciach a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
  3. Pri plnení úloh spolupracuje s Okresným úradom – odborom krízového riadenia v Leviciach, s Policajným zborom SR, s Jadrovou elektrárňou Mochovce, s inými orgánmi a organizáciami na úseku obrany štátu.
  4. Pre zabezpečovanie a plnenie úloh počas krízových situácií a mimoriadnych situácií má obec Plavé Vozokany vytvorený v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov vytvorený krízový štáb.
  5. Vykonáva a eviduje preskúšanie sirén v obci, vypracováva hlásenia o ich funkčnosti a zabezpečuje ich funkčnosť.
  6. Vedie predpísanú dokumentáciu referátu.
  7. Plní ďalšie úlohy uložené starostkou obce.

 

 

Pracovný úväzok príslušného referenta = 0,2  úväzok.


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka