Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Referát personalistiky a miezd, spolupráca s ÚPSVaR, spoločenské akcie

Kancelária sa nachádza na prvom poschodí obecného uradu

Zodpovedná pracovníčka

Referát personalistiky a miezd, spolupráca s ÚPSVaR, spoločenské akcie

 • pripravuje a spracúva rozbory mesačného čerpania mzdových prostriedkov a plnenie r rozpočtu podľa jednotlivých položiek,
 • zabezpečuje komplexnú mzdovú agendu zamestnancov obecného úradu, poslancov, členov komisií a ďalších osôb na základe  dohôd,
 • vedie osobné spisy, osobné evidenčné karty a ďalšie doklady mennej personálnej  evidencie,
 • pripravuje štatistické hlásenia a štatistické rozbory stavu a vývoja personálneho zloženia zamestnancov,
 • pripravuje platové zaradenia zamestnancov a pracovnoprávne dokumenty zamestnancov obce, riaditeľa školy a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec v rozsahu stanovenom zákonom,
 • pripravuje štatistické výkazy týkajúce sa personálnej oblasti,
 • vykonáva a vedie komplexnú agendu v oblasti pracovnoprávnych vecí zamestnancov obce a hlásenia za zamestnávateľa spojené s výkonom nemocenského, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia zamestnancov obce,
 • kontroluje nárok a čerpanie dovolenky, náhradného voľna, neplateného voľna a študijného voľna zamestnancov obce,
 • zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa personálnej oblasti u     zamestnancov obce a vypracúva plán vzdelávacích aktivít zamestnancov, jeho aktualizáciu a vyhodnotenie,
 • spracúva platy, náhrady miezd a náhrady príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre     zamestnancov obce  a odmeny k dohodám o prácach vykonávaných mimo pracovného   pomeru,
 • vedie mzdové listy zamestnancov obce, 
 • odvádza dane zo mzdy, vykonáva ročné zúčtovanie dane z príjmov a spracováva podklady pre priznanie dôchodkov, spracúva mesačné výkazy a odvádza odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a zamestnancov,
 • spracúva štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej oblasti,
 • zodpovedá za dodržiavanie legislatívnych predpisov týkajúcich sa mzdovej oblasti,
 • vedie komplexnú agendu v oblasti tvorby a čerpania sociálneho fondu zamestnancov obce a vykonáva ročné zúčtovanie povinného zdravotného poistenia za zamestnanca,
 • organizuje aktivačné práce, menšie obecné služby a projekty v spolupráci s ÚPSVaR Levice,
 • plní ďalšie úlohy uložené starostkou obce.

Pracovný úväzok  = PaM 0,3  úväzok, ÚPSVaR 0,15  úväzok, (z toho: aktivačné práce 0,05 , menšie obecné služby 0,05  úväzok, projekty zamestnanosti ÚPSVaR 0,05  úväzok), spoločenské akcie, prenájmy 0,05  úväzok

Projekty zamestnanosti ÚPSVaR celkom = 0,15  úväzok


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka