Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školská jedáleň

Školská jedáleň

 

  1. Školská jedáleň je zriadená Obcou Plavé Vozokany a v zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
  2. Zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov. Jedlá vyhotovuje v zmysle odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov.
  3. Zabezpečuje prípravu jedál a nápojov pre deti, ktoré navštevujú Základnú školu Plavé Vozokany 114, Materskú školu Plavé Vozokany 319, ako aj pre deti, žiakov a študentov, ktorí sa zúčastňujú na výchovnovzdelávacích, športových, ozdravovacích a iných obdobných akciách a aktivitách alebo plnia povinnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.

So súhlasom zriaďovateľa sa tu stravujú aj zamestnanci Základnej školy Plavé Vozokany 114, zamestnanci Obecného úradu Plavé Vozokany 115, zamestnanci zariadenia školského stravovania. So súhlasom zriaďovateľa sa tu môžu stravovať aj zamestnanci iných škôl a školských zariadení, resp. aj iné fyzické osoby aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

  1. Umiestnená je v budove Obecného úradu Plavé Vozokany.
  2. Zariadenie školského stravovania – ŠJ ohľadne budovy a zariadenia, mimo materiálov priamo súvisiacich so stravovaním, patrí do kompetencie zriaďovateľa. Za organizovanie práce, za podávanie jedál a za čistotu s tým súvisiacich priestorov, pomôcok a prostriedkov zodpovedajú zamestnanci ŠJ, hlavná kuchárka a vedúca školskej jedálne.

 

 

Pracovné úväzky:

Vedúca školskej jedálne = 0,4

Hlavná kuchárka = 1,0

Pomocná kuchárka = 1,0

Nakupovanie a rozvoz stravy = 0,5

 

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka