Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzatvorenie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzatvorenie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom.
Ak ide o uzatvorenie manželstva na matričnom úrade, dohodne pracovníčka matriky s partnermi čas a miesto obradu. Ak ide o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

 

Potrebné doklady k uzavretiu manželstva:

 

 • žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne matričný úrad)
 • slobodní: platné doklady totožnosti, rodné listy
 • rozvedení: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o rozvode
 • ovdovelí: platné doklady totožnosti, rodné listy, úmrtný list manžela/manželky, príp. právoplatný rozsudok o vyhlásení manžela/manželky za mŕtveho
 • maloletí: platné doklady totožnosti, rodné listy, právoplatný rozsudok o povolení súdu uzavrieť manželstvo
 • cudzinec: pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

- rodný list
- doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
- doklad o štátnom občianstve
- doklad o pobyte
- potvrdenie o osobnom stave
- úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdoveného cudzinca
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
- doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc verejnej listiny

Doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom

 • Povolenie na uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

 

Uzavretie manželstva - správne poplatky:

 

 1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16.50 €
 2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16.50 €
 3. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom 33 €
 4. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66 €
 5. Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165.50 €
 6. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 199 €
 7. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16.50 €
 8. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 66 €

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka