Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Kontrolná činnosť

Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Plavé vozokany


 

Návrh správy o výsledku kontroly č. 3/2019


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Plavé Vozokany na I. polrok 2018


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Plavé Vozokany na II. polrok 2019


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Plavé Vozokany na I. polrok 2019


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Plavé Vozokany na II. polrok 2018


 

Záverečný účet

N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018


 

Voľby do Európskeho parlamentu

Kontakty na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu Obcou Plavé Vozokany pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019


 

Výsledky hlasovania z volieb do Európskeho parlamentu konaných dňa 25.05.2019 v obci Plavé Vozokany


 

Kontakty na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Obci Plavé Vozokany pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019


 

Voľby prezidenta

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča


 

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky - prvé kolo

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky - prvé kolo si môžrte pozrieť tu
viac...


 

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky


 

Výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky - prvé kolo v Plavých Vozokanoch


 

Harmonogram organizačného a technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 vypracovaný na podmienky Obce Plavé Vozokany


 

Kandidáti na prezidenta 2019


 

Voľby do orgánov samosprávy

Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja

Výsledky volieb do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja viac...


 

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
Miestna volebná komisia v Plavých Vozokanoch oznamuje výsledky volieb do orgánov
s ...viac...


 

Voľby do zastupiteľstva NSK a predsedu NSK

Voľby do zastupiteľstva NSK a predsedu NSK Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK pre volebný obvod Levice a zoznam zar ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Slovensko

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča
I Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa ...viac...


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

ikonka_vuc.png

Obec Plavé Vozokany zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okresnej volebnej komisii pre Voľby do ...viac...


 

Zverejnenie počtu obyvateľov v obci

Podľa zákona SNR č.346/1990 Zb. zverejňujeme počet obyvateľov obce Plavé Vozokany ku dňu vyhlásenia nových volieb v obci, ktoré sa budú konať 14. októ ...viac...


 

OZNÁMENIE o čase a mieste konania nových volieb do orgánov samosprávy obcí a poučenie


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.


 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí


 

Zverejnenie počtu občanov v obci Plavé Vozokany

Počet obyvateľov obce Plavé Vozokany  =  779
viac...


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a poslancov obce Plavé Vozokany


 

Oznámenie o mieste a čase konania volieb pre obyvateľov obce s pobytom na adrese Plavé Vozokany 115


 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre nové voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch 14.októbra 2017

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre nové voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Plavých Vozokanoch 14.októbra 2017 Miestna volebná komisie v Pla ...viac...


 

Zverejnenie počtu občanov v obci Plavé Vozokany

Podľa zákona SR č. 346/1990 zb. zverejňujeme počet obyvateľov obce Plavé Vozokany, ku dňu vyhlásenia volieb obce. k 17. augustu 2018 je v obci 779 oby ...viac...


 

Výsledky volieb do samosprávy obce 2017

Miestna volebná komisia v Plavých Vozokanoch oznamuje výsledky doplňujúcich volieb do zastupiteľstva obce v Plavých Vozokanoch konaných dňa 14.10.2017 ...viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnosti Ján Rafael

Adresát : Ján Rafael
Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný úrad odd ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Ján Rafael

UNION ZDRAV. POISŤOVŇA, a.s.
Karadžičová 10
814 53 Bratislava
viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Veronika Rafaelová

JUDr Krutý Rudolf,PhD
viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Daniela Rafaelová Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poisť. a.s.,
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
viac...


 

Július Rafael Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra
viac...


 

Vlasta Kotlárová Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra
viac...


 

Margita Rafaelová Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra
viac...


 

Norbert Kotlár Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra
viac...


 

Azia Rafaelová Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
Cintorínska 5
949 01 Nitra
viac...


 

Ján Rafael Plavé Vozokany 935 69

Sociálna poisťovňa-ústredie
29.augusta 8 a 10
813 63 Bratislava
viac...


 

Július Rafael Plavé Vozokany 935 69

Union 
Zdravotná poistovňa
viac...


 

Ján Rafael

UNION ZDRAV. POISŤOVŇA, a.s.
Karadžičová 10
81 453 Bratislava
viac...


 

Patrik Rafael Plavé Vozokany 935 69

UNION ZDRAV. POISŤOVŇA, a.s.
Karadžičová 10
81 453 Bratislava
viac...


 

Daniela Rafaelová Plavé Vozokany 935 69

UNION ZDRAV. POISŤOVŇA, a.s.
Karadžičová 10
81 453 Bratislava
viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti

Tomáš Kotlár
Ministerstvo vnútra SR
viac...


 

Norbert Kotlár Plavé Vozokany 935 69

Dupos dražobná spol.s.r.o.
Tomaškovičová 17 
Trnava 917 01
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera
Július Rafael
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera
Norbert Kotlár
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera
Tomáš Kotlár
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera zdravotná poisťovna, a.s.
Vlasta Kotlárová
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera zdravotná poisťovna, a.s.
Július Rafael
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera zdravotná poisťovna, a.s.
Tomáš Kotlár
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Margita Rafaelová 
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Dôvera zdravotná poisťovna, a.s.
Norbert Kotlár
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Oznámenia o uložení písomnosti

Sociálna poisťovňa
Ján Rafael
Plavé Vozokany 935 69
viac...


 

Rafael Marek Plavé Vozokany 935 69

EOS KSI Slovensko, s.r.o
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
viac...


 

Rafael Ján Plavé Vozokany 935 69

Union zdravotná poistovňa, a.s.
Karadžičová 10
814 53 Bratislava
viac...


 

Žiadame Vás o doručenie súdnej zásielky pre matku: Sabrina Rafaelová, nar.1993 bytom Plavé Vozokany.


 

Žiadame Vás o doručenie súdnej zásielky pre matku: Sabrina Rafaelová, nar.1993 bytom Plavé Vozokany.


 

Norbert Kotlár Plavé Vozokany 935 69

Dupos dražobná spol.s.r.o.
Tomaškovičová 17 
Trnava 917 01
viac...


 

Rafael Marek Plavé Vozokany 935 69 Plavé Vozokany


EOS KSI Slovensko, s.r.o. 
Pajštúnska 5
851 02 Bratislava
 
viac...


 

Angelika Rafaelová 935 69 Plavé Vozokany

Dôvera zdravotná poistovňa, a.s.
Kalvínske námestie č. 2 
934 01 Levice
viac...


 

Rafaelová Veronika Plavé Vozokany 935 69

Slovenská Konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
viac...


 

Rafaelová Mária Plavé Vozokany 935 69

Slovenská Konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
814 99 Bratislava 1
viac...


 

Vlasta Kotlárová Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s
Cintorínska 5
949 01 Nitra
viac...


 

Margita Rafaelová Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a. s.
Cintorínska 5 
949 01 Nitra
viac...


 

Tomáš Kotlár Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a. s.
Cintorínska 5 
949 01 Nitra
viac...


 

Július Rafael Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a. s.
Cintorínska 5 
949 01 Nitra
viac...


 

Norbert Kotlár Plavé Vozokany 935 69

Dôvera zdravotná poistovňa, a. s.
Cintorínska 5 
949 01 Nitra
viac...


 

Záznam ohlasovne


 

Oznam o uložení písomnosti - Sociálna Poistovňa Rafael Ján Plavé Vozokany 115, Obecný úrad 935 69 Plavé Vozokany

Oznam o uložení písomnosti - Sociálna Poistovňa
Rafael Ján
Plavé Vozokany 115, Obecný úrad
935 69 Plavé Vozokany
viac...


 

Oznámenie o uložení písomností poštová poukážka Dôvera zdravotná poisťovňa.a.s Patrik Rafael

Adresát :
Patrik Rafael
Plavé Vozokany 
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku - poštovú pouk ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomností poštová poukážka Union zdravotná poisťovňa.a.s Ján Rafael

Adresát :
Ján Rafael
Plavé Vozokany 
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku - poštovú poukážk ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Vanesa Rafaelová

Adresát :
Vanesa Rafaelová
Plavé Vozokany 
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný ú ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Tomáš Kotlár

Adresát :
Tomáš Kotlár nar. 1987
Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Július Rafael

Adresát :
Július Rafael nar.1983
Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti Vlasta Kotlárová

Adresát :
Vlasta Kotlárová nar. 1964
Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielk ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomností Norbert Kotlár

Adresát :
Norbert Kotlár nar. 1985
Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný ...viac...


 

Oznámenie o uložení písomností Dušan Pisár

Adresát :
Dušan Pisár
Plavé Vozokany 115
935 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný úra ...viac...


 

Doručená úradná pošta

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorých trvalý pobyt je evidovaný na Obecnom úrade — Plavé Vozokany 115, že im bola doručená úradná pošta. Úradnú poš ...viac...


 

Adresát :

Roland Kotlár nar. 1983

935 69 Plavé Vozokany

 

Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný úrad oddelenie Matriky a Evidencie obyvateľstva v úradných hodinách

viac...


 

Oznámenie o uložení písomnosti


 

Oznámenie o uložení písomností Rafaelová Dana

Adresát :
Rafaelová Dana
Plavé Vozokany 115
35 69 Plavé Vozokany
 
Prosíme, prídte si prevziať zásielku na obecný ú ...viac...


 

Oznam o uložení písomnosti


 

Verejný rozhlas

Variete Karlson

Dňa 23.9. v piatok večer o 18:00 hod.   Variete Karlson Uvádza program  
aj pre toho najnáročnejšieho diváka, zábava, smiech, napät ...viac...


 

Ťahanie žúmp

žumpy

V piatok 23.9.2016 sa budú ťahať v obci žumpy.
Záujemcovia nech sa hlásia na tel. čisle 7720 160
alebo na Obecnom Úrade u pani Mgr. Turanske ...viac...


 

Výzva a Upozornenia, pre majiteľov nehnuteľností vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach vo vlastníctve a užívaní občanov Vašej obce.

Vážená pani starostka / Vážený pán starosta, 

žiadame Vás o zverejnenie priloženej Výzvy a Upozornenia, pre majiteľov nehnuteľností vo ve ...viac...


 

Vozokanský potok - čistenie

IMG_20170125_170019.jpg


 
             Práca sa vykonáva zamestnancami  a technikou firmy Povodie Hrona Levice. Ide o realizáciu prác pomerne veľkého rozsahu, ...viac...


 

Otváracie hodiny

logo pošta.jpg


Adresa:
Pošta Plavé Vozokany
č. 115
935 69 Plavé Vokany  
Ďalšie informácie
Telefón:036 / 772 71 20
E-m ...viac...


 

Detské postieľky predaj

IMG_20170208_091327.jpg

Predaj detských postieľok  
Obec Plavé Vozokany ponúka na predaj detské postielky - rozkladacie s úložným priestorom.
Rozmery: 120x60 ...viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

viac...


 

Prehliadka najkrajších častí slávneho Ríma


 

KARNEVAL BENÁTKY


 

Prevádzka Materskej školy Plavé Vozokany 319 (MŠ), počas školských prázdnin bude organizovaná nasledovne:


 

Nájomné zmluvy za hrobové miesta

Nájomné za hrobové miesta – CINTORÍNSKY POPLATOK
          Opakovane vyzývame tých občanov, ktorí majú na území obce hroby svojich zosnulých pr ...viac...


 

Oprava verejných komunikácií

Výtky na cestách


 
Obecný úrad  informuje občanov, že v priebehu budúceho týždňa začne Regionálna správa ciest Želiezovce v našej obci vykonávať opravu ...viac...


 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky

pecat-rozvoja-obce-2016_podpis.png

 
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia  zameraného na  slovenské  obce a mestá. Za rok ...viac...


 

Upozornenia - Oznámenia

Projekt ochrany chráneného stromu chránených stromov Dub Medvecké


 

Povinnosti majiteľov psov - upozornenie

tulavy-pes-370x282.jpg

       Obecný úrad v spolupráci s Obvodným oddelením policajného zboru v Želiezovciach na základe vlastných pozorovaní a sťažností obyvateľov dôrazne ...viac...


 

Laurentius


 

Obec Plavé Vozokany zastúpená RNDr. Kornéliou Sádovskou, starostkou obce Plavé Vozokany, zriaďovateľ Materskej školy v Plavých Vozokanoch príjme do pr ...viac...


 

EKASA


 

Štatistický úrad Slovenskej republiky


 

Štatistický úrad slovenskej republiky


 

Vyhodnotenie ankety : Škola - Byty


 

Ohlasovňa pobytu


 

N Á V R H Záverečného účtu Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2018


 

Ohlasovňa pobytu


 

Oznámenie o zrušení pobytu


 

Prerušenie prevádzky materskej škôlky

Obec Plavé Vozokany zastúpená RNDr. Kornéliou Sádovskou, starostkou Obce Plavé Vozokany, zriaďovateľ Materskej školy v Plavých Vozokanoch v spolupráci ...viac...


 

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej impl ...viac...


 

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO


 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Územná organizácia Levice, Poľná 6, 934 01 Levice Preventívno-výchovná komisia


 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť', a.s., udeľuje „GENERÁLNY PARDON" všetkým, ktorí bez zmluvy odoberajú vodu z verejného vodovodu a vypúšťajú odpadové vody do verejnej kanalizácie. V období od 1.4.2018 do 1.7.2018 majú neoprávnení odberatelia/producenti možnosť' bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., si počas trvania generálneho pardonu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

viac...


 

DAŇOVÝ ÚRAD NITRA pobočka Levice

Oznámenie
Daňový úrad Nitra pobočka Levice Vám oznamuje, že pre občanov spadajúcich do
pôsobnosti DaňoVého óradu Nitra, pobočka Levice v reg ...viac...


 

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2017, aby s ...viac...


 

Verejné vyhlášky

Zverejnenie registra pôvodneho stavu


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA VÝZVA/OZNÁMENIE 0 VSTUPE


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o oznámení miesta uloženia písomností


 

Okresný súd v Leviciach v exekučnej veci oprávneného: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR


 

V e r e j n á v y h l á š ka o oznámení miesta uloženia písomností


 

Verejná vyhláška OU-LV-PLO-2017/000361-052


 

Vec : Odvolanie navrhovateľa Termálny svet, s.r.o.


 

Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia


 

Vec : Odvolanie navrhovateľa Termálny svet, s.r.o.


 

Výberové konania

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Obec Plavé Vozokany, 935 69 Plavé Vozokany 115  
       zastúpená RNDr. Kornéliou Sádovskou, starostkou obce Plavé Vozokany, v súlade s § 4 ...viac...


 

Exekúcie - dražby

Vyjadrenie Obce Plavé Vozokany k vydržaniu nehnuteľností - v zmysle § 63 písm. a) bod 2. zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov


 

Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.,


 

Exekúcia - Ladislav Rafael


 

Exekúcia -Lucia Rafaelová


 

Oznámenie o opakovanej dražbe 2.kolo


 

Exekúcia OKRESNÝ SÚD LEVICE Kalvínske námestie č. 7, 934 31 Levice


 

Vyhláška o dražbe nehnuteľností EX 55/2008-20


 

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti


 

Oznámenie o dobrovolnej dražbe


 

Oznámenie o zastavení exekúcie


 

Oznámenie o zastavení exekúcie


 

Oznámenie o dražbe


 

Oznámenie o dobrovoľnei dražbe


 

OZNÁMENIE 0 OPAKOVANEJ DRAŽBE


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DDr.151/2016


 

Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe


 

Rozpočet obce

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a Obecného zastupiteľstvo Obce Plavé Vozokany Správa z auditu účtovnej závierky


 

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE PLAVÉ VOZOKANY ZA ROK 2017


 

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a Obecného zastupiteľstva konsolidujúcej účtovnej jednotky Obce Plavé Vozokany


 

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÁ SPRÁVA OBCE PLAVÉ VOZOKANY ZA ROK 2018


 

Záverečný účet obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017


 

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Plavé Vozokany za rok 2018


 

Rozpočet obce Plavé Vozokany na rok 2017


 

Schválený finančný rozpočet na rok 2019


 

Čerpanie rozpočtu za rok 2016


 

Schválený rozpočet na rok 2018


 

Schválený rozpočet obce na rok 2016

na stiahnutie tu
viac...


 

Záverečný účet Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2016


 

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Na stiahnutie tu
viac...


 

Výročná správa za rok 2015


 

Záverečný účet Obce Plavé Vozokany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015


 

Predaj občan

Zverejnenie ponuky predaja poľnohospodárskeho pozemku


 

Predaj majetku obce

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Obce Plavé Vozokany parcela č. 466/12

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Obce Plavé Vozokany 
parcela č. 466/12
na stiahnutie tu
Zámer priameho predaja Parcel ...viac...


 

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk obchodno – verejnej súťaže k predaju nadbytočného majetku Obce Plavé Vozokany


 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Plavé Vozokany Časť: Priamy predaj majetku Obce Plavé Vozokany


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Obce Plavé Vozokany


 

Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk obchodno – verejnej súťaže k predaju nadbytočného majetku Obce Plavé Vozokany


 

Zverejnenie zámeru predaja nadbytočného nehnuteľného majetku


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Plavé Vozokany - parkovisko


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Plavé Vozokany

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Plavé Vozokany
Obec Plavé Vozokany so sídlom Plavé Vozokany 115, 935 69 Plavé Vozokany v zmysle § 9a ods. ...viac...


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Plavé Vozokany


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku Obce Plavé Vozokany č.84


 

VZN - vyhlásené

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O PODMIENKACH URČOVANIA A VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY


 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE O PODMIENKACH URČOVANIA A VYBERANIA MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE PLAVÉ VOZOKANY


 

Prenájom majetku obce

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku Obce Plavé Vozokany - park Medvecké


 

Obchodná verejná súťaž


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Plavé Vozokany z dôvodu hodného osobitného zreteľa - športový areál

 
 
viac...


 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Plavé Vozokany z dôvodu hodného osobitného zreteľa - telocvičňa


 

Stavebný úrad

Oznámenie verejnou vyhláškou o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby Pešia zóna


 

Rozhodnutie - S2018/00017-Buch


 

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou – kvartálne

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb v zmysle §117, ods.2, zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 4. štvrťrok 2018


 

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb v zmysle §117, ods.2, zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 3. štvrťrok 2018


 

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb v zmysle §117, ods.2, zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 2. štvrťrok 2018


 

Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služieb v zmysle §117, ods.2, zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za 1. štvrťrok 2018


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.10.2017 - 31.12.2017


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≤ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.10.2016 - 31.12.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≤ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.07.2016 - 30.09.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách vykonaných v zmysle § 155 m ods.13, v spojitosti s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za obdobie 1.1.2016 - 31.3.2016


 

Súhrnná štvrťročná správa o podlimitných zákazkách s využitím elektronického trhoviska s cenami ≥ 5.000 eur bez DPH v zmysle § 117 ods. 2 ZVO za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016


 

PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavé Vozokany na roky 2017 – 2023

Erb Plavé Vozokany.jpg


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Plavé Vozokany
na roky 2017 – 2023
 
viac...


 

Výzvy

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2018

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na rok 2018 Nitriansky sa ...viac...


 

VÝZVU NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV - ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU V RÁMCI OPATRENIA 1. A OPATRENIA 2. NÁSTROJA 2 LEADER NSK


 

Pozemkový úrad - oznamenie

Pozemkový a lesný odbor rozhodnutie


 

- súhlas o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku v k.ú. Plavé Vozokany.


 

Rozhodnutie OLT-LV-PLO-2017/000361-058


 

Pozemkový a lesný odbor


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka